Opprett aktivitet


I beskrivelsen kan du legge inn linker, tabeller og videoklipp. Dersom du skal legge inn bilder, må dette lastes opp i egen funksjon under, og ikke inn i beskrivelsen.

Bildevedlegg

Du kan laste opp flere bilder. Bilder blir skrevet ut i størrelsesforhold Bredde x Høyde: 400 x 250. Du kan selv beskjære bildet, eller la applikasjonen ta en sentrert beskjæring. Bildet bør bruke formatet JPEG eller PNG.

Kategorier

  • Kurs
  • Musikk
  • Trening
  • Sosialt
  • Natur
  • Frisklivsentralen

Hvis du legger til kategori på nederste nivå, blir overliggende kategori inkludert

Sted

For visning i kart må posisjonen defineres. Du kan enten fylle inn adresse opplysninger og forsøke knappen "Hent fra adresse", eller du kan dra kartmarkøren til mer nøyaktig posisjon.

Angi tidspunkt

Dersom din aktivitet varer over flere dager kan du velge "Over flere dager". Hvis aktiviteten gjentar seg på forskjellige ukedager, kan du velge "Gjentagende aktiviter". En aktivitet varer ut dagen dersom du velger kl. 23:59
Dersom du har en aktivitet som holdes på forskjellige steder, kan du velge egne kartposisjoner på denne.

Husk å lagre tidspunktet.

Kontakt

+
❎ Slett kontakt

Kontaktperson kan enten være kontoret eller enkeltindivid. Du kan også ha flere, f.eks for billettsalg.

Arrangør

Arrangør (dersom du ønsker å tilby filtrering på dine hendelser/registreringer). Hvis du har egen nettside kan du få uttrekk av dine hendelser via et script. Dette scriptet kan du hentet ut her.

Tilbake til oversikt